az ru en 
 
<< Əvvəlki Səhifə
Mühafizə və Təhlükəsizlik üzrə Mütəxəssislər (Vəzifə borcu və Kvalifikasiya tələbləri)

1). MÜHAFİZƏ üzrə DİREKTOR MÜAVİNİ .

Vəzifə: Mühafizə üzrə direktor müavini

Vəzifə borcu:

• Müəyyən edilmiş qaydaya və etibarlı rəhbər sənədlərə müvafiq olaraq müəssisənin mühafizə şöbəsinin işinin təşkili.
• Buraxılış reciminə riayət edilməsini təmin edir və curnalda qeydlərin aparılmasının düzgünlüyünə nəzarəti həyata keçirir.

Bilməlidir:
• Buraxılış reciminin təşkili üzrə müddəalar, təlimatlar və digər rəhbər materiallar və onun personalının iş recimi.
• Bütün personalın daxili nizam qaydaları
• Müəssisə ərazisinə qonaqları, müştəriləri və b. içəri salmaq hüququna malik olan şəxsləri.
• Zahiri müşahidə sistemini, növbə vaxtı idarəetmə, qurma və təxirəsalınmaz təmir üsullarını.
• Siqnalizasiyaya kodu, yəni müəssisənin siqnalizasiyasının aktivləşdirmə və aktiv edilməmə kodu
• Polisin, çevik reaksiya xidmətinin, yaxınlıqdakı xəstəxanaların telefonları.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• hərbi xidməti başa vuran və saglam olan şəxs
• Azərbaycan və rus dillərini bilməlidir;
• Təhlükəsizlik qaydalarını bilən və riayət edən;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

2). MÜHAFİZƏ RƏİSİ.


Vəzifə: Mühafizə rəisi

Sahə: Buraxılış yoxlama məntəqəsi

Vəzifə borcu:

• Müəyyən edilmiş qaydaya və etibarlı rəhbər sənədlərə müvafiq olaraq müəssisənin mühafizə şöbəsinin işinin təşkili.
• Buraxılış reciminə riayət edilməsini təmin edir və gəmi curnalında qeydlərin aparılmasının düzgünlüyünə nəzarəti həyata keçirir.

Bilməlidir:
• Buraxılış reciminin təşkili üzrə müddəalar, təlimatlar və digər rəhbər materiallar və onun personalının iş recimi.
• Bütün personalın daxili nizam qaydaları
• Müəssisə ərazisinə qonaqları, müştəriləri və b. içəri salmaq hüququna malik olan şəxsləri.
• Zahiri müşahidə sistemini, növbə vaxtı idarəetmə, qurma və təxirəsalınmaz təmir üsullarını.
• Siqnalizasiyaya kodu, yəni müəssisənin siqnalizasiyasının aktivləşdirmə və aktiv edilməmə kodu
• Polisin, çevik reaksiya xidmətinin, yaxınlıqdakı xəstəxanaların telefonları.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Ali təhsil
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• hərbi xidməti başa vuran və saglam olan şəxs
• Azərbaycan və rus dillərini bilməlidir;
• Təhlükəsizlik qaydalarını bilən və riayət edən;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

3). BURAXILIŞ-YOXLAMA MƏNTƏQƏSİNİN NÖVBƏTÇİSİ.


Vəzifə: Buraxılış yoxlama məntəqəsinin növbətçisi

Sahə: Buraxılış yoxlama məntəqəsi

İşin xüsusiyyəti:

2-ci dərəcə.
• Müəssisənin idarə və təşkilatın sahəsinə daxil olmaq üçün, müəyyən olunmuş qaydaya uyğun olaraq daimi, müvəqqəti və birdəfəlik icazə vərəqələrinin və yaxud buraxılmış sənədlərin yazılması, rəsmiləşdirilməsi və verilməsi işlərini yerinə yetirir;
• İşçi heyyətinin və müsafirlərin obyektin sahəsinə buraxılışına nəzarət etmək;
• Obyektinə sahəsinə daxil olan və çıxan avtomobil vasitələrini yoxlamaq;
• obyektin sahəsinə müsafirləri ancaq səlahəti olan rəhbər işçilərin göstərişi ilə buraxmaq;
• Müsafirlərlə korekt hərəkət etmək;
• Kənar şəxslərin təhlükəsizlik sahəsində olmasının qarşısını almaq.

Bilməlidir:
• Müəssisə, idarə və təşkilatlarda nizama salınmış buraxılış qaydasını, nizamnamələri, tövsiyələri və başqa rəhbər sənədləri, normativ materialları, icazə vərəqələrinin və yaxud başqa buraxılış sənədlərinin verilməsi qaydasını;
• geri qaytarımış icazə vərəqələrinin,blankların alınması;
• hesabı və saxlanması qaydasını, əməyin təşkilinin əsasını,daxili nizam-intizam qaydasını;
• təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsil;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam
<< Əvvəlki Səhifə
 

Bütün hüquqlar qorunur
Copyright © 2011 mpro.az