az ru en 
 
<< Əvvəlki Səhifə
Marketinq və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Mütəxəssislər (Vəzifə borcu və Kvalifikasiya tələbləri)

1). MARKETİNQ üzrə DİREKTOR MÜAVİNİ.

Vəzifə: Marketinq üzrə direktor müavini

Sahə: ictimaiyyətlə iş üzrə departamenti

Vəzifə borcu:

• Marketinq üzrə direktor müavini müəssisənin marketinq strategiyasını və siyasətini həyata keçirir.
• O marketinq strategiyası və siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi öyrənir.
• Müəssisənin fəaliyyətinin həyat keçirildiyi sahə ilə bağlı birca fondları, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinə nəzarət edir.
• Müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Bütün bəndləri müəssisə direktoru ilə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif hüquqi və xüsusi şəxslərlə müqavilələr bağlayır.

Bilməlidir:
• Ümumi və şəbəkə marketinqi. Marketinq strategiyası inkişafının əsasları.
• Müqavilələrin bağlanması qaydaları
• Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktları.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Mütləq müvafiq sahədə ali təhsil
• Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində sərbəst danışıq bacarığı;
• Analitik, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və tədqiqat apara bilmə qabiliyyəti;
• Ünsiyyət qurabilmə qabiliyyəti
• Müşahidə aparmaq və faktların müəyyən edilməsi bacarığı;
• Etikalı olmaq
• Səliqəli xarici görünüş
• Satış texnikaları biliyi
• Müştəri cəlbi bacarığı
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

2).MARKETİNQ üzrə BAŞ MÜTƏXƏSİS.

Vəzifə: Marketinq üzrə baş mütəxəssis

Sahə: ictimaiyyətlə iş üzrə departamenti

Vəzifələri:

• Marketinq strategiyası və marketinq siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazıranması ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi daim öyrənir.
• Müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahə ilə bağlı birca fondlarının, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinə nəzarət edir.
• Bilavasitə rəhbərliklə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak edir.
• Bilavasitə rəhbərliklə razılaşdırdıqdan sonra kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak edir.
• Zəruri sənədlərin tərtib edilməsi, müxtəlif buklet və reklam plakatlarının layihələşdirilməsi ilə məşğul olur. Müxtəlif reklam aksiyalarının keçirilməsi üzrə işdə iştirak edir.

Bilməlidir:
• Ümumi şəbəkə marketinqini. Marketinq strategiyasının inkişaf əsaslarını.
• Makro və mikro iqtisadiyyat barədə əsas anlayışları.
• Müqavilələrin bağlanması barədə qayda və əsas müddəaları.
• Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktlarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Mütləq müvafiq sahədə ali təhsil
• Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində sərbəst danışıq bacarığı;
• Analitik, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və tədqiqat apara bilmə qabiliyyəti;
• Ünsiyyət qurabilmə qabiliyyəti
• Müşahidə aparmaq və faktların müəyyən edilməsi bacarığı;
• Etikalı olmaq
• Səliqəli xarici görünüş
• Satış texnikaları biliyi
• Müştəri cəlbi bacarığı
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

3).MARKETİNQ üzrə MÜTƏXƏSİS.

Vəzifə: Marketinq üzrə mütəxəssis

Vəzifələri:

• Marketinq strategiyası və marketinq siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazıranması ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi daim öyrənir.
• Müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahə ilə bağlı birca fondlarının, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinə nəzarət edir.
• Bilavasitə rəhbərliklə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak edir.
• Bilavasitə rəhbərliklə razılaşdırdıqdan sonra kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak edir.
• Zəruri sənədlərin tərtib edilməsi, müxtəlif buklet və reklam plakatlarının layihələşdirilməsi ilə məşğul olur. Müxtəlif reklam aksiyalarının keçirilməsi üzrə işdə iştirak edir.

Bilməlidir:
• Ümumi şəbəkə marketinqini. Marketinq strategiyasının inkişaf əsaslarını.
• Makro və mikro iqtisadiyyat barədə əsas anlayışları.
• Müqavilələrin bağlanması barədə qayda və əsas müddəaları.
• Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktlarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Mütləq müvafiq sahədə ali təhsil
• 1 ildən az olmayaraq iş stajı
• Etikalı olmaq
• Azərbaycan, Rus və qismən İngilis dillərində danışıq qabiliyyəti
• Müştəri cəlbi bacarığı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

4).İCTİMAİYYƏTLƏ İŞ ÜZRƏ DİREKTOR.

Vəzifə: İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin direktoru

Sahə: ictimaiyyətlə iş üzrə departamenti

Vəzifə borcu:

• İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin direktoru müəssisənin marketinq strategiyasını və siyasətini həyata keçirir.
• O ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası və siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi öyrənir.
• Müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahə ilə bağlı reklam kompaniyaları, müəssisənin ictimaiyyət arası tanınmasına nəzarət edir.
• Müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Bütün bəndləri müəssisə direktoru ilə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif hüquqi və xüsusi şəxslərlə müqavilələr bağlayır.

Bilməlidir:
• Ümumi və şəbəkə marketinqi. ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası inkişafının əsasları.
• Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktları.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

5).İCTİMAİYYƏTLƏ İŞ ÜZRƏ DEPARTAMENTİNİN MÜTƏXƏSSİSİ.

Vəzifə: İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin mütəxəssisi

Sahə: ictimaiyyətlə iş üzrə departamenti

Vəzifə borcu:

• İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin mütəxəssisi müəssisənin marketinq strategiyasını və siyasətini həyata keçirir.
• O ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası və siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi öyrənir.
• Müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahə ilə bağlı reklam kompaniyaları, müəssisənin ictimaiyyət arası tanınmasına nəzarət edir.
• Müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Bütün bəndləri ictimaiyyətlə iş üzrə departamentinin direktoru ilə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif hüquqi və xüsusi şəxslərlə müqavilələr bağlayır.

Bilməlidir:
• Ümumi və şəbəkə marketinqi. ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası inkişafının əsasları. • Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktları.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 2 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

6).İCTİMAİYYƏTLƏ İŞ ÜZRƏ DEPARTAMENTİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ.

Vəzifə: İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin baş mütəxəssisi

Sahə: ictimaiyyətlə iş üzrə departamenti

Vəzifə borcu:

• İctimaiyyətlə iş üzrə departamentinin baş mütəxəssisi müəssisənin marketinq strategiyasını və siyasətini həyata keçirir.
• O ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası və siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə planların işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə məşğuldur.
• Bazarın vəziyyətini, onu maraqlandıran məhsul və xidmətlərə tələb və təklifi öyrənir. • Müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahə ilə bağlı reklam kompaniyaları, müəssisənin ictimaiyyət arası tanınmasına nəzarət edir.
• Müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri, potensial müştərilər, müəssisənin patnyor-şirkətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Kütləvi informasiya vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi, müxtəlif layihələrin sponsorluğu, iqtisadi təbliğat və s. məsələlər üzrə media nümayəndələri ilə danışıqlar aparır.
• Bütün bəndləri ictimaiyyətlə iş üzrə departamentinin direktoru ilə razılaşdırdıqdan sonra müxtəlif hüquqi və xüsusi şəxslərlə müqavilələr bağlayır.

Bilməlidir:
• Ümumi və şəbəkə marketinqi. ictimaiyyətlə iş üzrə strategiyası inkişafının əsasları. • Dünyadakı iqtisadi vəziyyət barədə tam və yeni məlumatı, xüsusilə, şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik məlumatı.
• Müəssisənin marketinq fəaiyyəti ilə bağlı əsas iqtisadi müddəalar və qanunvericilik aktları.

Kvalifikasiya tələbləri:

• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 5 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam
<< Əvvəlki Səhifə
 

Bütün hüquqlar qorunur
Copyright © 2011 mpro.az