az ru en 
"4U" Təbi Meyvə Şirələri

Azərbaycanın Göyçay rayonunda "4U" şirələri necə hazırlanır. Bu, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən iş adamlarının soruşduğu ilk sualdır. “Milk - Pro” MMC Azərbaycanda yeganə aseptik qablarda şirə istehsal edən şirkətdir. 20 illik əmək təcrübəmiz məhsulun keyfiyyətinə qarant verir. Birdəfəlik sıxılma yolu ilə şirələri istehsal etdikdən (2001 – ci ildən) bəri bunun qeyri – adi istehsal növü olduğunu kəşf etdik. Proses zamanı meyvədə olan xeyirli xassəli vitaminlər qorunub saxlanılır, həmçinin alıcıları qeyri-adi dadı ilə valeh edir. Məsələn; Bütün sərgilərdə bizim şirələr etolon kimi iştirak ediblər, digərləri isə birdəfəlik sıxılma yolu ilə istehsal olunan şirələrin keyfiyyətinə və dadına çatmaq istəyiblər. "4U"- nun 4 növdə olan meyvə şirəsi "4U" adının “keyfiyyət” sözünün sinonimi olmağa sübutdur. "4U" seriyasından olan şirələr 4 növdən; heyva, zoğal, nar, feyxoanın nektarından ibarətdir. İstehsaldan etməzdən əvvəl təzə, seçmə meyvələr yığılır, onlardan keyfiyyətsiz olanları ləğv edilir, avadanlığın bütün hissələrinin 30 dəqiqədə 1100C temperaturunda su ilə sterilizasiyası gedir. Yuxarıda göstərilən prosesdən başqa, məhsulun fasofka olunduğu yerdə , materialın qablaşdırılması və daxili sahəsinin 37% li hidrogen peroksid həlli ilə dezinfeksiya olunur. Növbəti , dezinfeksiya olunmuş qablaşdırılmış material qurutma şöbəsinə keçir. Hardakı 360 0C yüksək temperatur altında hidrogen peroksid bablaşdırılmış materialın səthinə buxarlanır və bundan sonra növbəti sterilizə olunmuş sahədə hazır məhsulun sterilizə olunmuş materiala doldurulma prosesi gedir. 1 litr şirənin hazırlanması üçün 3 kq ətirli və aramatlı meyvələrdən istifadə olunur. Bu təbiatin insanlara bəxş etdiyi ən gözəl hədiyyədir.Biz ən yaxşı təhçizatçılarla çalışırıq. Bunlar əsasən böyük fermalardır. Meyvənin alınması üçün müqavilə bağlamazdan əvvəl zavodun laboratoriyasınının akkreditə olunmuş mütəxəssis işçiləri keyfiyyəti yoxlamaq çün fermaya gedirlər. Əgər meyvənin tərkibində bio əlavə və ya kimyəvi aktiv gübrələr aşkar olunarsa, bu fermadan meyvə alınmır. "4U" şirələrinin istehsalının texnologiyası nə qədər çətindirsə bir o qədər də asandır. Çətindir ona görə ki, istehsal müəssisələrinə İsveç, İsveçrə və Almaniya kimi ölkələrdən ən yeni avadanlıqlar gətirilibdir, hansı ki, heç zaman yorulmur, və səhvə yol verilmir.Şirkətin tipik istehsal sxemi hər kəsə bəllidir- sıxılma və konservasiya (əgər məhsulu çox saxlamaq planı varsa). Bu halda içkiləri sterilizə etmək lazımdır və nəticədə müəyyən vitaminlər və spesifik xüsusiyyətlərini itirir.
"4U" meyvə şirələri unikal texnologiya üzrə hazırlanır:
I si seçmə meyvənin gözəl dadını saxlamağa imkan yaradır.
II si də tərkibində olan bütün qamma xeyirli maddələri saxlamağa imkan yaradır.

"Sonti" Təbii Meyvə Şirələri


Bütün hüquqlar qorunur
Copyright © 2011 mpro.az