az ru en 
"Sterilizə olunmuş" Süd 3.5 %


Sterilizə olunmuş 3.5% li süd “Milk – Pro” MMC şirkətinin fəxri hesab olunur. Azərbaycanın ən ekoloji cəhətdən təmiz olan rayonu Göyçayda axırıncı texnologiya üzrə istehsal olunur. İstehsal zamanı ən yüksək yağlılıq, keyfiyyətli və zəngin tərkibli süddən istifadə olunur. Süd "Tetra-Brik" aseptik 1 litr həcmində olan paketə doldurulur və bu da onun 6 ay ərzində dadını və xeyirli maddələrini itirmədən saxlamağa kömək edir.

"Sterilizə olunmuş" Süd 1.5 %

Sterilizə olunmuş 1.5%-li süd sırasının orta bəndidir. Bəzi xəstəliklərdən sonra yağlı yeməklərlə qidalanmayanlar üçün bu yağlılıq optimal bir variantdır. Azərbaycanın ən ekoloji cəhətdən təmiz olan rayonu Göyçayda axırıncı texnologiya üzrə istehsal olunur. Istehsal zamanı ən yüksək keyfiyyətli, tərkibcə zəngin süddən hazırlanır. Süd "Tetra-Brik" aseptik 1 litr həcmində olan paketə doldurulur və bu da onun 6 ay ərzində dadını və xeyirli maddələrini itirmədən saxlamağa imkan verir.

"Sterilizə olunmuş" Süd 0,1% Са+

Sterilizə olunmuş 0.1 % li süd "kalsium əlavəsi ilə" - Azərbaycanın süd istehsalında yeni söz. Belə süd Avropada geniş yayılıb, çünki onlar öz sağlamlıqlarının qayğısına daha yaxşı qalırlar. Süd Azərbaycanın ən ekoloji cəhətdən təmiz olan rayonu Göyçayda axırıncı texnologiya üzrə istehsal olunur və "Tetra-Brik" aseptic 1 litr həcmində olan paketə doldurulur və bu da onun 6 ay ərzində dadını və xeyirli maddələrini itirmədən saxlamağa kömək edir.

"Pasterizə olunmuş" Süd

Pasterizə olunmuş süd: təbii 3.2% yağlılığında pasterizə olunmuş süd. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrindən toplanan bu süd "Elopak" şirkətinin paketlərinə qablaşdırılir. Saxlama müddəti 4 gündür.

Bütün hüquqlar qorunur
Copyright © 2011 mpro.az